ഡിമോസ് ഫർണിച്ചറിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെ പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനായി Covid 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൂടെയും വീഡിയോ കോളിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ലൈവായി ഫർണിച്ചറുകൾ ബുക്കിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ് . Covid പ്രതിസന്ധി മൂലം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പ്രത്യേകം കോംബോ ഓഫാറുകളും ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു . Covid മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ഛ് കൊണ്ട് ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ 100% പലിശ രഹിത ലോൺ സൗകര്യം.
X


New Arrivals

Sofas


Wardrobes

OFFICE CHAIR M...

logo
30 %off
currently unavailable!

Atom

logo
52 %off
currently unavailable!

Harper Coffee...

logo
50 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WCD...

logo
25 %off
currently unavailable!

AIRPORT CHAIR ...

logo
15 %off
currently unavailable!

SAPPY DRESSER

logo
53 %off
currently unavailable!

D309

10 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR L...

logo
20 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WCL...

logo
25 %off
currently unavailable!

STYLO PLUS FOL...

logo
20 %off
currently unavailable!

DINING CHAIR

logo
15 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR M...

logo
23 %off
currently unavailable!

TEMPLE MEDIUM

logo
20 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WCC...

logo
25 %off
currently unavailable!

SIGMA TEAPOY S...

logo
20 %off
currently unavailable!

WOODCASSO - WC...

logo
1 %off
currently unavailable!

BREEZE TEAPOY SET

logo
20 %off
currently unavailable!

D335 - BEDROOM...

22 %off
currently unavailable!

D314

10 %off
currently unavailable!

CASTA TEAPOY S...

logo
20 %off
currently unavailable!

MIRA TEAPOY

logo
15 %off
currently unavailable!

D306

13 %off
currently unavailable!

D329 - BEDROOM...

22 %off
currently unavailable!

D310

10 %off
currently unavailable!

STUDY TABLE 4 FT

logo
15 %off
currently unavailable!

SCARLET BEDROO...

logo
20 %off
currently unavailable!

ROMEO STUDY TABLE

logo
20 %off
currently unavailable!

ADVANCED KING ...

logo
20 %off
currently unavailable!

F C CHAIR WOO...

logo
40 %off
currently unavailable!

BOSTON AMERICA...

logo
53 %off
currently unavailable!

D312

11 %off
currently unavailable!

FORTUNO

logo
20 %off
currently unavailable!

LEO BENCH

logo
15 %off
currently unavailable!

BENCH 001

logo
15 %off
currently unavailable!

OMEGA TEAPOY 4...

logo
20 %off
currently unavailable!

D415 - EASY CH...

10 %off
currently unavailable!