ഡിമോസ് ഫർണിച്ചറിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെ പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനായി Covid 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൂടെയും വീഡിയോ കോളിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ലൈവായി ഫർണിച്ചറുകൾ ബുക്കിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ് . Covid പ്രതിസന്ധി മൂലം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പ്രത്യേകം കോംബോ ഓഫാറുകളും ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു . Covid മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ഛ് കൊണ്ട് ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ 100% പലിശ രഹിത ലോൺ സൗകര്യം.
X


New Arrivals

Sofas


Wardrobes

BREEZE TEAPOY SET

logo
20 %off
₹ 5440 ₹ 6800

WOOD CASSO-WCD...

logo
25 %off
₹ 11625 ₹ 15500

SAPPY DRESSER

logo
53 %off
₹ 16850 ₹ 36000

JALLY DRESSING...

logo
25 %off
₹ 14250 ₹ 19000

STRAWBERY STUD...

logo
20 %off
₹ 3920 ₹ 4900

OFFICE CHAIR L...

logo
21 %off
₹ 2900 ₹ 3700

BOSTON AMERICA...

logo
53 %off
₹ 24900 ₹ 54000

JOINT REEPER M...

logo
13 %off
₹ 3900 ₹ 4500

SWEET TEAPOY S...

logo
20 %off
₹ 4480 ₹ 5600

FORTUNO

logo
20 %off
₹ 63300 ₹ 79204

TEAPOY 002

logo
17 %off
₹ 8900 ₹ 10800

D335 - BEDROOM...

22 %off
₹ 81000 ₹ 105000

OFFICE CHAIR M...

logo
20 %off
₹ 4600 ₹ 5800

PISA SHOE RACK

logo
20 %off
₹ 5280 ₹ 6600

MIAMI AMERICAN...

logo
55 %off
₹ 32500 ₹ 73000

DECENT TEAPOY

logo
20 %off
₹ 7160 ₹ 8950

TEMPLE MEDIUM

logo
20 %off
₹ 7600 ₹ 9500

Esteem Coffee ...

logo
55 %off
₹ 23160 ₹ 51500

STYLO PLUS FOL...

logo
20 %off
₹ 3520 ₹ 4400

BENCH 001

logo
15 %off
₹ 6600 ₹ 7800

MIRA TEAPOY

logo
15 %off
₹ 7500 ₹ 8900

REGULAR DELUX ...

logo
20 %off
₹ 4240 ₹ 5300

DINING CHAIR

logo
16 %off
₹ 3100 ₹ 3700

ROUND DINING T...

logo
20 %off
₹ 24000 ₹ 30200

D301 - DINING SET

0 %off
₹ 95000 ₹ 0

ROYAL TEAPOY S...

logo
20 %off
₹ 6480 ₹ 8100

ROMEO STUDY TABLE

logo
20 %off
₹ 4240 ₹ 5300

MIAMI AMERICAN...

logo
56 %off
₹ 21000 ₹ 48000

AURORA BEDROOM...

logo
20 %off
₹ 62000 ₹ 77500

MARBLE DINING ...

logo
21 %off
₹ 90000 ₹ 115000

D313

8 %off
₹ 55000 ₹ 60100

WHOLE DINING CHR

logo
13 %off
₹ 4000 ₹ 4600

OFFICE CHAIR ...

logo
20 %off
₹ 4900 ₹ 6200

SAPPY KING BED

logo
49 %off
₹ 45270 ₹ 89000

MASTER SHELF S...

logo
20 %off
₹ 1840 ₹ 2300

ROMA TEAPOY ME...

logo
20 %off
₹ 5360 ₹ 6700