ഡിമോസ് ഫർണിച്ചറിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെ പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനായി Covid 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൂടെയും വീഡിയോ കോളിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ലൈവായി ഫർണിച്ചറുകൾ ബുക്കിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ് . Covid പ്രതിസന്ധി മൂലം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പ്രത്യേകം കോംബോ ഓഫാറുകളും ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു . Covid മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ഛ് കൊണ്ട് ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ 100% പലിശ രഹിത ലോൺ സൗകര്യം.
X


New Arrivals

Sofas


Wardrobes

TEMPLE TINY

logo
20 %off
currently unavailable!

WOODCASSO - WC...

logo
1 %off
currently unavailable!

Porch Coffee T...

logo
49 %off
currently unavailable!

G SHAPE STUDY ...

logo
20 %off
currently unavailable!

OFFICE VISITOR...

logo
22 %off
currently unavailable!

ROMA TEAPOY ME...

logo
20 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WC ...

logo
25 %off
currently unavailable!

OFFICE VISITOR...

logo
21 %off
currently unavailable!

DINING CHAIR

logo
15 %off
currently unavailable!

Madrid Coffee ...

logo
55 %off
currently unavailable!

DINING TABLE 0...

logo
13 %off
currently unavailable!

Altra Coffee ...

logo
50 %off
currently unavailable!

WC CT 5 FEET -...

logo
24 %off
currently unavailable!

BIG CHECK DINI...

logo
13 %off
currently unavailable!

BENCH 001

logo
15 %off
currently unavailable!

DINING CHAIR

logo
15 %off
currently unavailable!

D390

14 %off
currently unavailable!

ZENTO STUDY TA...

logo
20 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR ...

logo
20 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR M...

logo
20 %off
currently unavailable!

D330 - BEDROOM...

22 %off
currently unavailable!

SUPER DELUX ST...

logo
20 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR L...

logo
20 %off
currently unavailable!

ROLEX BEDROOM SET

logo
25 %off
currently unavailable!

VISITOR CHAIR

logo
14 %off
currently unavailable!

JALLY DRESSING...

logo
25 %off
currently unavailable!

D357 - 6 FT TE...

11 %off
currently unavailable!

TEAPOY 001

logo
15 %off
currently unavailable!

D325 - BEDROOM...

0 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR ...

logo
20 %off
currently unavailable!

TEMPLE

logo
20 %off
currently unavailable!

STRAWBERY STUD...

logo
20 %off
currently unavailable!

DECENT TEAPOY

logo
20 %off
currently unavailable!

TRIO TEAPOY BI...

logo
20 %off
currently unavailable!

WOODCASSO - WC...

logo
25 %off
currently unavailable!

DINING CHAIR

logo
18 %off
currently unavailable!